VİTRİN

Hukuk ve KARİYER

Zirvesi

Hukuk Fakültesinden Diplomatlığa

"NAMIK TAN - Emekli Büyükelçi"

Yaşam Biçimi: Avukatlık

"Salih ÜNAL - Avukat/Arabulucu"

İdare Hukukunda Çözücü Rol: Ombudsmanlık

"Abdullah Cengiz Makas - Kamu Denetçisi"

GEÇMİŞ YILLAR