top of page
  • Yazarın fotoğrafıHukukta Kazanım Topluluğu

TARTIŞIYORUM'UN İŞLEYİŞİ

Güncelleme tarihi: 14 Ara 2020

KANATLAR VE KONUMLAR:

Bir TARTIŞIYORUM içerisinde verilen tezi savunan Hükümet ve bu teze karşı çıkan Muhalefet kanatları bulunur. Her bir kanat da kendi içerisinde iki farklı konuma ayrılır. Sonuç olarak münazara dört takımla gerçekleşir. Bu takımlar sırasıyla Hükümet Açılış (HA), Muhalefet Açılış (MA), Hükümet Kapanış (HK), Muhalefet Kapanış (MK) olarak isimlendirilir.

Her bir takım içerisinde iki konuşmacı barındırmaktadır. Takımların maç içerisindeki konumları seçtiği kanadın içerisinden kurayla belirlenir.

Yaşamınızda hangi fikir tabanlarına, ideolojilere yakın olduğunuz dikkate alınmaz.


KONUŞMA SIRASI VE MÜNAZIRLARIN GÖREVLERİ:


1) Hükümet Açılış Birinci Konuşmacısı (Başbakan)

-Konuyu tanımlar.

-Statükoyla bağdaşık sorun tespiti yapar.

-Gerekliyse, sorunu çözecek bir model (yasa tasarısı) ortaya koyar.

-Varsa, modelin sorunu nasıl çözeceğinin mekanizmasını açıklar.

-Temel argümanları sunar.


2) Muhalefet Açılış Birinci Konuşmacısı (Muhalefet Lideri)

-HA1’in tanımlarına ve sorun tespitine, gerekliyse, eleştirilerini sunar.

-Hükümet modelinin neden çalışmayacağını açıklar.

-HA1’in argümanlarına çürütmeler sunar.

-Muhalefetin temel argümanlarını anlatır.


3) Hükümet Açılış İkinci Konuşmacısı (Başbakan Yardımcısı)

-MA1’e çürütmelerini sunar.

-HA1’in yıpratılmış argümanlarını destekler ve açık noktalarını kapatır.

-Yeni argümanlar sunar.


4) Muhalefet Açılış İkinci Konuşmacısı (Muhalefet Lideri Yardımcısı)

-HA2’den başlayarak çürütmelerini sunar.

-Gerekliyse HA1’in eleştirilmemiş noktalarına çürütmeler sunar.

-MA1’in yıpratılmış argümanlarını destekler ve açık noktalarını kapatır.

-Yeni argümanlar sunar.


5) Hükümet Kapanış Birinci Konuşmacısı (Hükümet Üyesi)

-MA takımına çürütmelerini sunar.

</